Agroturystyka to biznes

W najbliższy piątek wiśniowy sad w świętokrzyskim Dębnie zakwitnie po raz drugi w tym roku. A to za sprawą Konferencji „Agroturystyka wczoraj i dziś”, która podsumuje projekt „Gospodarstw tematyczne – szansą na rozwój” w ramach Szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Będzie tam można spojrzeć na agroturystykę historycznie i biznesowo. Rozważania merytoryczne uświetnią występy artystyczne oraz degustacje świętokrzyskich smakołyków.

Wśród zaproszonych Gości będą min: Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Dyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej, Dyrektor, Wójtowie Gmin i inne znamienite Osoby.

„(…) Działalność agroturystyczną prowadzona w ramach gospodarstwa rolnego może być uznana de facto za przedsiębiorstwo. W związku z działalnością turystyczną rolnicy są zmuszeni spojrzeć na swoją działalność bardziej rynkowo – uwzględniać potrzeby klientów, zidentyfikować i śledzić działania konkurentów i w tym aspekcie podjąć działania na rzecz przygotowania odpowiedniej oferty, jej promocji i skalkulowania ceny(…)” – napisali Sławomir Dorocki, Anna Irena Szymańska, Małgorzata Zdon-Korzeniowska z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

 

Nie ma, więc żartów, rynek usług turystycznych wciąż się rozwija i uatrakcyjnia. Agroturystyka nie może zostawać, więc w tyle.

– Współczesnemu turyście nie wystarczy dziś tylko świeże, wiejskie powietrze i widok z okna na ogród. Kto nie idzie do przodu, cofa się. To twardy biznes – mówi Jarosław Maliszewski, Prezes Świętokrzyskiego Towarzystwa Agroturystyki „Łysogóry”. To tegoroczny beneficjent, który dzięki dotacji od lipca pracuje nad wzmocnieniem atrakcyjności turystycznej regionu i wzrostem konkurencyjności gospodarstw agroturystycznych na rynku usług turystycznych w Polsce tworząc gospodarstwa tematyczne w rejonie Gór Świętokrzyskich.

 

– Projekt obejmował działania szkoleniowe z dziedziny tworzenia gospodarstw tematycznych, prace przygotowujące powstanie książki z legendami i obrzędami pt. „Łysogórskie Bajanie”, oraz

zajęcia artystyczne, w tym taneczne, jako kontynuacja poprzedniego projektu „Wieczór Pielgrzyma”. Uczestnicy szkoleń byli m.in. na wyjeździe studyjnym na Roztoczu i tam podpatrywali gospodarstwa edukacyjne takie jak Ulik, czy Olejarnia Świąteczna – opowiada Prezes Maliszewski – W sumie powstały cztery gospodarstwa tematyczne oparte na legendach, obrzędach i tradycjach regionu. Niemałą ciekawostką jest to, iż poza książkami, które zostaną wydane w ramach projektu przygotowywana jest również publikacja o obrzędach i legendach zebranych i spisanych przez nieżyjącego księdza Władysława Ślusarczyka.

Nie ma to jak „wczasy pod gruszą”, prawda?

Kontakt: Irmina Maliszewska